Eğitimler (0) sonuç
İçerikler (0) sonuç
Mobil Uygulamamızı İndirin

                     ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.  UZAKTAN EĞİTİM 

                             PLATFORMU – KURUMSAL KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

Bu metin, https://uzaktanegitim.epakademi.com/ internet sitesi (“Site”) üzerinden sunulan hizmetler kapsamında bireysel kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgiler içermektedir.  

A.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri  

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir. 

Aşağıdaki tablolarda, hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği belirtilmektedir: 

1. Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri   
İşlenen Kişisel Veriler  Ad-Soyad 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin  

Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.  

 

2. Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri   
İşlenen Kişisel Veriler 

E-Posta Adresi 

Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

3. Veri Kategorisi: Mesleki Deneyim Bilgileri   
İşlenen Kişisel Veriler 

Görev – unvan bilgisi 

Şirket adı 

Şirket faaliyet alanı 

Çalışılan departman bilgisi 

Platform üzerinden alınan eğitim – sınav bilgisi 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar ve alanlar vasıtasıyla toplanmaktadır.  

 

4. Veri Kategorisi: Görsel/İşitsel Kayıtlar   
İşlenen Kişisel Veriler  Fotoğraf (profil ayarlarından yüklemeniz halinde) 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

5. Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri   
İşlenen Kişisel Veriler 

IP Adresi 

Çerez Bilgileri 

Onay Log Kayıtları 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

Açık rıza verilmesi halinde tercihlerin ve ilgi alanlarının analiz edilebilmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

İlgili kişinin açık rızasının bulunması, 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. 

 

* Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ve Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden almış olduğunuz eğitimlere ilişkin durumunuz, kurumunuz tarafından belirlenen yetkili kişi tarafından görülebilecektir. 

B.      Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı 

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin kimlerle, hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:   

Ø  Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler (Yurt İçindeki İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz) à Aldığınız hizmet kapsamında veya talep, öneri, şikâyetleriniz olması halinde destek alınması.  

Ø  Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Hukuken Yetkili Kişiler à Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.  

Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygunluk sağlanmaktadır. 

C.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.  

Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  

E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr 

Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr 

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul 

Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf  adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.