Eğitimler (0) sonuç
İçerikler (0) sonuç
Mobil Uygulamamızı İndirin

Kişisel Verilerin Korunması

 

                                         İLETİŞİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
Bu metin, internet sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgiler içermektedir. 


A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

1. Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri   

İşlenen Kişisel Veriler •Ad-Soyad
Kişisel Verilerinİşlenme Amaçları •İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
•Müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
•Veri İşlemenin İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitemizde bulunan iletişim formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

2. Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri   

İşlenen Kişisel Veriler •E-posta
•Telefon
Kişisel Verilerinİşlenme Amaçları •İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
•Müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
•Veri İşlemenin İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitemizde bulunan iletişim formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

                                                   

3. Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri   

İşlenen Kişisel Veriler ●IP Adresi
●Çerez Bilgileri
●Onay Log Kayıtları
Kişisel Verilerinİşlenme Amaçları •Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
•Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
•Açık rıza verilmesi halinde tercihlerin ve ilgi alanlarının analiz edilebilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
●İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Diğer (Bulunması Halinde): Serbest metin alanlarında Şirket’e kendi isteğiniz ile ileteceğiniz kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerini iyileştirme ve müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

B. Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin kimlerle, hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:  

Ø Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler (Yurt İçindeki İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz) ➭ Üçüncü taraflardan mal veya hizmet tedariki kapsamında veya talep, öneri, şikâyetleriniz olması halinde destek alınması. 

Ø Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Hukuken Yetkili Kişiler ➭ Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygunluk sağlanmaktadır.
 

C. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

 

Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr

Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul 

 

Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

                                                         ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) m. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Eczacıbaşı"/"Şirket") tarafından hazırlanmıştır.  Bu metnin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyaları olup web sitesinin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. 

Kanun uyarınca, https://uzaktanegitim.epakademi.com  (“İnternet Sitesi”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  İnternet Sitesi üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Çerez Tipleri

Sahipliklerine göre

o    Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan Eczacıbaşı tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
o    Üçüncü Taraf Çerezler: Eczacıbaşı ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Aktif olduğu süreye göre

o    Oturum Çerezleri :  Sitenin kullanımı sırasında geçerli olan çerezler olup Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar geçerliliklerini korurlar.
o    Kalıcı Çerezler: Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi bulunmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, İnternet Sitesini görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanmaktayız.   

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, İnternet Sitesinde kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız.

Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, İnternet Sitesini görüntüleyen kişi sayısı ile İnternet Site trafiğinin takip ve analiz edilmesini sağlar. Bu çerezler sayesinde İnternet Sitesi üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve İnternet Sitesinin trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler İnternet Sitesi kullanıcılarına ilgi alanlarına yakın olan içerikleri ve kampanyaları sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezler tarafınıza özel ürün tanıtımı yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılabilir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler Çeşitleri

Aşağıda İnternet Sitesinde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet Sitesinde üçüncü taraf çerezleri de kullanılmaktadır.

 

1- Zorunlu Çerezler

Çerez Adı Sağlayıcı  Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Kullanım amacı Kullanım Süresi
__Secure-slsession uzaktanegitim.epakademi.com  Birinci Taraf   14 Dakika

 

2- Analitik Çerezler

Çerez Adı Sağlayıcı  Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Kullanım amacı Kullanım Süresi
_ga_1PJVLVX8VW .epakademi.com Birinci Taraf  Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır. 1 Yıl
_ga_5B00SRB6PE .epakademi.com Birinci Taraf Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır. 1 Yıl
_ga .epakademi.com Birinci Taraf Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. 1 Yıl

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, açık rızanızın varlığı halinde reklam/pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, İnternet Sitesi’nin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme  amaçlarıyla yurt dışında mukim Google Inc., Adform, Microsoft gibi 3. taraf altyapı sağlayıcılara,  Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.    

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. 
 
İlgili Kişilerin Talepleri

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 


Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr

Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul

Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

                                                      İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

1.    Formun Amacı ve Kapsamı 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin talepleri için veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir.

İşbu İlgili Kişi Başvuru Formu (“Başvuru Formu”, “Form”) ilgili kişi olarak, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (Bundan sonra “Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) başvurmanız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmanız için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır. 
 

2. İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ   

Adı Soyadı:                                                    
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası:       
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:       
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:       
Elektronik posta adresi:       
Telefon No / Faks No:       

 

3. ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİZ   

☐ Çalışan Adayı (Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım) ☐ İnternet Sitesi Kullanıcısı/Üyesi
☐ Şirket Çalışanı / Eski Çalışan (Çalıştığınız tarihleri belirtiniz ……………………………………………….) ☐ Ziyaretçi
☐ Tedarikçi ☐ Çevrimiçi Ziyaretçi
☐ Tedarikçi Yetkilisi / Çalışanı ☐ İş Ortağı
☐ Müşteri ☐ Diğer (Lütfen Belirtiniz …………………………………………………………)

 

4. BAŞVURU İÇERİĞİ   

Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul
Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu ☐Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
☐Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
☐Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
☐Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
☐Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.
☐Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.
(Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)
☐Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
☐Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
(Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)
AÇIKLAMALAR: Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.  
EKLER: Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.  

 

5.    Başvuru Yöntemi 
Başvuru yapabilmek için öncelikle işbu Form’u doldurmanız gerekmektedir. İşbu form ile aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ 

1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru, noter veya kargo/posta vasıtasıyla Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle etu-kvkk@eczacibasi.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle etu-kvkk@eczacibasi.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olup olmadığını tespit edebilmek 
amacıyla belirlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri değişebilecektir.
İlgili kişi adına üçüncü kişi tarafından başvuru yapılması halinde, üçüncü kişi işbu Form ile birlikte noterce tasdik edilmiş vekaletnameyi veya ilgili kişinin velisi veya vasisi olduğunu gösteren belgeleri başvurunun ekinde göndermesi gerekmektedir.

 

6. Başvurunuza Cevap Yöntemi (Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.)

☐Adresime gönderilmesini istiyorum.
(Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim)
☐Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)
☐Faks numarama gönderilmesini istiyorum.
(Başvuruda belirtilen faks numarasına gönderim)

 

7.    TALEBİN SONUÇLANMASI

Başvurunuz, tarafımıza ulaştıktan sonra en geç otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Veri Sorumlusu olarak, başvurunun gerçek ilgili kişi adına yapıldığından emin olmak amacıyla sistemimize kayıtlı telefon ya da e-posta üzerinden ilgili kişi ile iletişime geçerek ilgili kişinin kimliğini doğrulayabiliriz.
Başvurunuzda eksik veya yanlış olduğu düşünülen bilgi ve belgelerin bulunması halinde, bu bilgi ve belgelerin tamamlanması ve düzeltilmesini talep edebileceğiz. Bu taleplerimiz karşılanana kadar otuz günlük cevap süresi işlemeyecektir. 

8. İLGİLİ KİŞİNİN İMZASI

İlgili kişi/yetkilendirdiği kişi olarak, KVKK uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin başvuru yapmaktayım. Bu kapsamda işbu Başvuru Formu dâhil ilettiğim tüm bilgi ve belgelerin başvurumun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla gerekli olduğunu, doğru, eksiksiz, güncel ve tarafıma/vekili olduğum ilgili kişiye ait olduğunu, bilgilerin doğru veya güncel olmaması sebebiyle oluşan gecikme veya hatalardan Veri Sorumlusu’nun sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili kişi / Yetkilendirdiği Kişi
Adı Soyadı        :
Başvuru Tarihi    :
İmzası        :


Uyarı:

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili talebinize doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. İşbu Başvuru Formu ile Şirketimize iletmiş olduğunuz talebinize ilişkin olarak, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması maksadıyla, kimlik doğrulama ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı, pasaport sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

 

                     ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A. Ş. UZAKTAN EĞİTİM                                                  PLATFORMU – BİREYSEL KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Bu metin, https://uzaktanegitim.epakademi.com/ internet sitesi (“Site”) üzerinden sunulan hizmetler kapsamında bireysel kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgiler içermektedir. 

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri  

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir.
Aşağıdaki tablolarda, hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği belirtilmektedir:

 

1. Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri   

İşlenen Kişisel Veriler •Ad-Soyad
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları • Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

2. Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri   

İşlenen Kişisel Veriler • E-Posta Adresi
• Cep Telefonu Numarası
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

3. Veri Kategorisi: Mesleki Deneyim Bilgileri   

İşlenen Kişisel Veriler • Görev – Unvan bilgisi
• Şirket adı
• Şirket faaliyet alanı
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları • Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar ve alanlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

4. Veri Kategorisi: Görsel/İşitsel Kayıtlar   

İşlenen Kişisel Veriler • Fotoğraf (profil ayarlarından yüklemeniz halinde)
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları • Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

5. Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler • IP Adresi
• Çerez Bilgileri
• Onay Log Kayıtları
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Açık rıza verilmesi halinde tercihlerin ve ilgi alanlarının analiz edilebilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
• İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

 

B.  Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin kimlerle, hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:  

Ø  Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler (Yurt İçindeki İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz) ➭ Aldığınız hizmet kapsamında veya talep, öneri, şikâyetleriniz olması halinde destek alınması. 

Ø  Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Hukuken Yetkili Kişiler ➭ Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygunluk sağlanmaktadır. C. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

 

Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr

Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul 

Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken  www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

          ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ 

                                     (“ETK”) SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Bu metin işbu internet sitesi (“Site”) üzerinden onay vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgiler içermektedir.

A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri


Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirket’imiz tarafından işlenmektedir.

Aşağıdaki tabloda, hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği belirtilmektedir:

 

Veri İşleme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki Sebebi İşlenen Kişisel Veriler 

Ürünler ve hizmetlerimiz ile ilgili yenilikler, kampanya, tanıtım ve fırsatlara ilişkin ticari elektronik ileti gönderilmesi. Kanun md. 5/1: İlgili kişinin açık rızasının bulunması. Kimlik: Ad, soyad

İletişim: E-posta, telefon

 

B. Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin kimlerle, hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:  

Ø  Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler (İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz) ➭ Üçüncü taraflardan mal veya hizmet tedariki kapsamında veya talep, öneri, şikâyetleriniz olması halinde destek alınması. 

Ø  Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Hukuken Yetkili Kişiler ➭ Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygunluk sağlanmaktadır.

C. Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle Toplandığı

Kişisel verileriniz e-posta ve telefon iletişim kanalları ile Site üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

D. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr

Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul

Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

                    ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.  UZAKTAN EĞİTİM 

                             PLATFORMU – KURUMSAL KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

Bu metin, https://uzaktanegitim.epakademi.com/ internet sitesi (“Site”) üzerinden sunulan hizmetler kapsamında bireysel kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgiler içermektedir.  

A.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri  

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir. 

Aşağıdaki tablolarda, hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği belirtilmektedir: 

1. Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri   
İşlenen Kişisel Veriler  Ad-Soyad 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin  

Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.  

 

2. Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri   
İşlenen Kişisel Veriler 

E-Posta Adresi 

Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

3. Veri Kategorisi: Mesleki Deneyim Bilgileri   
İşlenen Kişisel Veriler 

Görev – unvan bilgisi 

Şirket adı 

Şirket faaliyet alanı 

Çalışılan departman bilgisi 

Platform üzerinden alınan eğitim – sınav bilgisi 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik formlar ve alanlar vasıtasıyla toplanmaktadır.  

 

4. Veri Kategorisi: Görsel/İşitsel Kayıtlar   
İşlenen Kişisel Veriler  Fotoğraf (profil ayarlarından yüklemeniz halinde) 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinde bulunan elektronik yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

5. Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri   
İşlenen Kişisel Veriler 

IP Adresi 

Çerez Bilgileri 

Onay Log Kayıtları 

Kişisel Verilerin 

İşlenme Amaçları 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

Açık rıza verilmesi halinde tercihlerin ve ilgi alanlarının analiz edilebilmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;  

İlgili kişinin açık rızasının bulunması, 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. 

 

* Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ve Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden almış olduğunuz eğitimlere ilişkin durumunuz, kurumunuz tarafından belirlenen yetkili kişi tarafından görülebilecektir. 

B.      Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı 

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin kimlerle, hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:   

Ø  Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler (Yurt İçindeki İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz) à Aldığınız hizmet kapsamında veya talep, öneri, şikâyetleriniz olması halinde destek alınması.  

Ø  Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Hukuken Yetkili Kişiler à Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.  

Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygunluk sağlanmaktadır. 

C.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.  

Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  

E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr 

Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr 

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul 

Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf  adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.